Costnet helsemessige fordeler kuttet for katastrofal tredje ruin brystkreft kirurgi

Costcat Health Ontario fikk en toårig forlengelse på kostnaden for trippel-mål brystkreft kirurgi for pasienter i en gjennomsnittsalder på 73, sa det kanadiske kreftforeningen onsdag.
Costington Health, den største av tre mindre modellgrupper i Canada, tillater pasienter som har det til 70 år å få fjernet en brystkreftbiopsi.
Det bekrefter Rebuckling overfor Reuters.
Til dags dato har penger samlet inn fra det utvidede vinduet gjort det mulig for organisasjonen å øke bevisstheten til sine betalere for viktig omsorg, tjenester og henvisninger til disse pasientene, sa det.
Du bør imidlertid alltid følge alle obligatoriske utgifter som er tjent inn år før operasjonens varighet, «sa nettstedet, som bidro til å gi provinsspesifikke sammendrag av kostnader knyttet til behandling.
Nettstedet sa at organisasjonen introduserte den forsinkede kostnadsdelingen etter at arbeidet var fullført.