McMillan-studie viser at lavdose melanommedisin øker overlevelsesraten

Resultatene ble publisert online i JAMA Oncology.
For tiden, i USA, er den vanligste ikke-godkjente og kostbare STING-hemmeren T-DX.
Median forekomst av malignt tilbakefall var henholdsvis 21,6 % og 8,2 % i MT-396 vs.
MT-396-gruppene.
Det justerte relative risikoforholdet (RR), økt andel respondere versus ikke-respondere og total overlevelse var signifikant høyere for individer i MT-396-gruppen, sammenlignet med de som ikke fikk noen stimulatorer, noe som overrasket etterforskerne.