ADD/ADHD – Konsultasjoner

I motsetning til det konvensjonelle synet ser jeg ikke på ADD/ADHD som en «Ritalin-mangel». Jeg mener at «diagnosen» ADHD snarere bør betegnes som «symptomer» på en underliggende ubalanse i hjernen hos det berørte barnet.

We strive to look at attention difficulties as a symptom of something else in the brain. These could be many things, including:

  • Dårlig ernæring som fører til vitamin- og mineralmangel i sentralnervesystemet, noe som fører til dårlig konsentrasjon eller hyperaktiv atferd.
  • Nevroinflammasjon som følge av inntak av mat som er sterkt bearbeidet, inneholder mye sukker eller andre nevroaktive kjemikalier som salisylater, glutamater, gluteomorfiner/kaseomorfiner osv.
  • Genetiske SNP-er som gjør det vanskeligere for barnets hjerne å produsere viktige nevrotransmittere som hjelper barnet med å holde fokus og maksimere den eksekutive funksjonen i frontallappen. (MTHFR, MTRR, DHPR, COMT osv., og flere av disse kan føre til at det dannes mindre dopamin eller til langsommere nedbrytning av stimulerende katekolamin-neurotransmittere).
  • Mulige miljøgifter som påvirker barnets hjerne negativt og fører til symptomer på ADD/ADHD.

Dr. Fliedner tar ikke lenger imot pasienter ved Raising Sages Integrative Pediatrics.