BIOMEDISINSK AUTISME

Skolemedisinen sier at det ikke finnes noe som kan gjøres for et barn med en autismespekterdiagnose, bortsett fra ekstern behandling. Jeg er av en annen oppfatning. Selv om det ikke er noen tvil om at disse behandlingene er avgjørende for å hjelpe barn med autismespekterdiagnoser, finnes det stadig mer forskning på flere mulige underliggende årsaker til autismeepidemien.

  • Nevroinflammasjon: En ubalanse mellom stimulerende og hemmende nevrotransmittere, subkliniske kramper, næringsmangel i sentralnervesystemet (folatmangel i hjernen osv.)
  • Mitokondriell dysfunksjon: Kraftverkene i cellene fungerer ikke som de skal av ulike årsaker (genetiske, miljømessige), noe som reduserer organets evne til å generere riktig energi for å optimalisere funksjonen.
  • Dysregulering av immunsystemet: En ubalanse mellom ulike deler av immunsystemet som forårsaker for mange betennelsesfremmende kjemikalier i kroppen, hjernen osv. på grunn av ubalanse i tarmen, kroniske infeksjoner, allergier/intoleranser osv.
  • Tarmproblemer: Endringer i balansen i tarmmikrobiomet og den påfølgende endringen i tarmpermeabiliteten, endret utløsning/stimulering av immunsystemet som følge av dette gir magesmerter, unormale avføringsfunn og potensielt ulike bioaktive kjemikalier som absorberes gjennom tarmveggen og kan påvirke barnets humør, funksjon, næringsopptak med mer.
  • Miljøgifter: De mange kjemikaliene som finnes i mat, vann, luft, medisiner osv. er sannsynligvis en medvirkende årsak til de ulike dysfunksjonene som allerede er nevnt – noe som skaper en «ond sirkel» der funksjonen forverres, noe som gjør det vanskeligere å fjerne giftstoffet, som igjen forverrer dysfunksjonen, og så videre.
  • Genetisk mottakelighet: Ulike enkeltnukleotidpolymorfismer («SNP-er») som MTHFR-, DHPR-, COMT-, MAO- og CBS-mutasjoner kan bidra til at disse ulike faktorene påvirker funksjonen negativt.

For å finne ut i hvilken grad disse påvirker barnet ditt, gjør jeg følgende:

  • Omfattende anamneseopptak, der det første besøket varer i ca. 1,5 time med oppfølgingsbesøk som varer i 1 time, for virkelig å bli kjent med barnets historie og finne ut hvordan vi best kan hjelpe barnet med å maksimere funksjonen.
  • Omfattende konvensjonelle (Quest/Labcorp) og integrative laboratorietester, inkludert tester for matfølsomhet, omfattende avføringsanalyser, analyser av organiske syrer, næringsstoffanalyser, hårelementanalyser, metylgenetiske tester osv. gjennom laboratorier som Genova, Doctor’s Data, Great Plains Labs, ALCAT, Cyrex og flere…
  • Anbefalinger om kosthold, vitaminer og ulike kosttilskudd for å støtte kroppens funksjoner og dermed optimalisere helse og velvære.
  • Dr. Fliedner tar ikke imot pasienter for øyeblikket.