FUNKSJONELLE PEDIATRISKE TJENESTER

Funksjonell medisin tar for seg de underliggende årsakene til sykdom og bruker en systemorientert tilnærming for å finne og håndtere ubalanser og støtte sunn funksjon. Funksjonell medisin er en videreutvikling av medisinsk praksis som bedre ivaretar helsebehovene i det 21. århundret, spesielt når det gjelder komplekse, kroniske sykdommer, og erstatter de utdaterte og ineffektive akuttmedisinske modellene fra det 20. århundret, som bruker «name it-blame it- tame it»-modellen for sykdom, der legen i utgangspunktet setter et medikament mot et problem uten å forsøke å finne den underliggende årsaken til problemet.

Eksempler på tilstander som egner seg godt for funksjonell medisin er: kroniske magesmerter, allergi/astma/eksem, autisme, ADHD, autoimmune sykdommer, stemningslidelser, kronisk utmattelse og mange flere…

Det er det eneste vitenskapelige og biologisk baserte systemet for holistisk medisin som tar for seg hele mennesket, ikke bare et isolert sett med symptomer. Dette er banebrytende medisin, ikke alternativ medisin. De som er skeptiske til mer esoteriske helsesystemer som så å si krever et trossprang, kan føle seg trygge på at funksjonell medisin er basert på biologi, men bare ser på barnet fra et mer holistisk ståsted.

Vi tar oss tid til å se på samspillet mellom genetiske faktorer, miljøfaktorer og livsstilsfaktorer som kan påvirke barnets helse. På denne måten støtter funksjonell medisin det unike uttrykket for helse og vitalitet for hvert enkelt individ. Dette gjøres gjennom:

  • Omfattende anamneseopptak, der det første besøket varer i ca. 1,5 time med oppfølgingsbesøk som varer i 1 time, for virkelig å bli kjent med barnets historie og finne ut hvordan vi best kan hjelpe barnet med å maksimere funksjonen.
  • Omfattende konvensjonelle (Quest/Labcorp) og integrative laboratorietester, inkludert tester for matfølsomhet, omfattende avføringsanalyser, analyser av organiske syrer, næringsstoffanalyser, hårelementanalyser, metylgenetiske tester osv. gjennom laboratorier som Genova, Doctor’s Data, Great Plains Labs, ALCAT, Cyrex og flere…
  • Anbefalinger om kosthold, vitaminer og ulike kosttilskudd for å støtte kroppens funksjoner og dermed optimalisere helse og velvære.
  • I motsetning til de fleste utøvere av funksjonell medisin er jeg utdannet innen barnemedisin og fokuserer KUN på barn.

Dr. Fliedner is no longer seeing patients.