Kefir

Melk: Det gjør kroppen DÅRLIG

February 19, 2014 by Sapna Fliedner, MSN, HHC, AADP

By: Sapna Fliedner MSN, HHC

Since the time we are born, we hear multiple stories about why we should drink our milk. It’s good for your bones, helps you grow and gives you strong teeth. But in reality, this is far from the truth.

Milk that is pasteurized and homogenized leads to so many health problems; mainly allergies, asthma, nasal congestion, constipation, diarrhea, cancer, headaches, skin rashes, hives, eczema, osteoporosis, cavities and ear infections. Milk is extremely mucous forming and is linked to almost every health problem in children (Frank Oski M.D.- Don’t Drink Your Milk). Yes, milk does not do a body good. I’ve read that calves given their own pasteurized milk sometimes die.

La oss begynne med melk generelt. Det meste av melken i amerikanske dagligvarebutikker inneholder rBGH. Dette kunstige veksthormonet er genmodifisert og gis til storfe for å øke melkeproduksjonen. Hormonet er forbudt i Europa, Australia, Japan, New Zealand og Canada. Ifølge Dr. Samuel Epstein, lege og forsker ved University of Illinois School of Public Health, «inneholder rBGH-melk svært høye nivåer av den naturlige vekstfaktoren IGF-1 (insulinlignende vekstfaktor), noe som øker denne naturlige vekstfaktoren til svært, svært høye nivåer. Når du drikker melken, overlever IGF-1 fordøyelsen og absorberes lett fra tynntarmen til blodet. Dette økte nivået av IGF-1 har vist seg å øke risikoen for brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft. Han sier videre at økte nivåer av IGF-1 blokkerer naturlige forsvarsmekanismer mot tidlige kreftformer.